دفتر مشق من نه چندان نرمی كن كه بر تو دلیر شوند و نه چندان درشتی كه از تو سیر گردند.((سعدی)) ***** می توان در ظرف دو سال یك كارخانه ذوب آهن ساخت، ولی برای تربیت یك مدیر برای این صنعت باید بیست سال وقت صرف كرد. ***** پوریای ولی گفت که صیدم به کمند است از هـــمـت داوود نبی بخــت بلــند اســت افتــــادگی آمــــوز اگــــر طالـــب فیـــضی هــــــرگز نخورد آب زمینی که بلــــند است ***** بیشتر مطالب این وبلاگ درباره ی دانش آموزان مقطع ابتدایی می باشد. امید است مورد توجه شما بازدید کننده ی گرامی قرار گیرد. ***** استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلا مانع می باشد. ***** میلاد صارمی نایینی آموزگار کلاس های چند پایه ایمیل مدیر وبلاگ: saremi_n_milad@yahoo.com http://zangekelas.mihanblog.com 2020-03-31T03:29:42+01:00 text/html 2019-09-27T21:33:54+01:00 zangekelas.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی دیو چو بیرون رود فرشته در آید http://zangekelas.mihanblog.com/post/101 <div class="b" style="margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: 20px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 630px; text-align: center; "><div class="m1" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 283px; float: right; "><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/1.5 tahoma; "></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/1.5 tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3">بر سر آنم که گر ز دست برآید</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/1.5 tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3">دست به کاری زنم که غصه سر آید</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/1.5 tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/1.5 tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3">خلوت دل نیست جای صحبت اضداد</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/1.5 tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3">دیو چو بیرون رود فرشته درآید</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/1.5 tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/1.5 tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3">صحبت حکام ظلمت شب یلداست</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/1.5 tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3">نور ز خورشید جوی بو که برآید</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/1.5 tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/1.5 tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3">بر در ارباب بی‌مروت دنیا</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/1.5 tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3">چند نشینی که خواجه کی به درآید</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/1.5 tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/1.5 tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3">ترک گدایی مکن که گنج بیابی</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/1.5 tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3">از نظر ره روی که در گذر آید</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/1.5 tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/1.5 tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3">صالح و طالح متاع خویش نمودند</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/1.5 tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3">تا که قبول افتد و که در نظر آید</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/1.5 tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/1.5 tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3">بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/1.5 tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3">باغ شود سبز و شاخ گل به بر آید</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/1.5 tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/1.5 tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3">غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font: normal normal normal 12px/1.5 tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3">هر که به میخانه رفت بی‌خبر آید</font></p><p></p></div></div> text/html 2013-08-13T05:50:49+01:00 zangekelas.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی دانلود Who Is On My Wifi 2.1.6 - نرم افزار مدیریت وای فای ( شبکه بیسیم) http://zangekelas.mihanblog.com/post/110 <div align="justify">Whos On My WiFi نرم افزاری بسیار کارآمد و مفید به منظور مدیریت شبکه بی سیم می باشد ، با استفاده از این نرم افزار می توانید یک مدیریت کامل بر روی شبکه بی سیم (وایرلس) داشته باشید یکی از دغدغه های کاربران این است که مطلع شوند شخص دیگری بر روی شبکه خصوصی آنها قرار ندارند بنابراین یکی از کاربردهای ویژه این نرم افزار آن است که به شما اطلاع خواهد داد که آیا کسی از وایرلس شما استفاده می کند یا نه ، این نرم افزار همچنین دقت بسیار بالایی در این امر داشته و هرگونه حقه را نیز شناسایی می کند بنابراین با نصب این نرم افزار می توانید با خیال راحت به شبکه امن خود متصل شوید ، از امکانات ویژه ی این نرم افزار میتوان به آن اشاره کرد که زمانی که شما در منزل نیستید هم ای پی افرادی از مودم شما سو استفاده میکنند هم ذخیره میشود و شما میتوانید برد وای فای خود را کم کنید تا دیگر افراد متخلف به آن دسترسی نداشته باشند.<br><br> نرم افزار Who Is On My Wifi به شما در تشخیص مزاحمان روی شبکه های WiFi کمک می کند، به این ترتیب که این نرم افزار تمامی کامپیوتر های موجود در شبکه ی شما را نشان می دهد و هر زمان که متوجه کامپیوتری شود که آن را به رسمیت نشناسد ، شما را از وجود آن مطلع خواهد کرد. </div><div align="justify"><br></div><div align="right"><br></div><div align="center"><a href="http://dl1.netfadownload.com/_1391-12/Internet/Whos_On_My_WiFi_2.1.6_(NetFaDownload.Com).zip" target="_blank" title="">دانلود با لینک مستقیم</a></div> text/html 2013-03-23T16:46:43+01:00 zangekelas.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی نوروز باستانی خجسته باد http://zangekelas.mihanblog.com/post/109 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51); -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; line-height: 24px; "><font>علم دولت نوروز به صحرا برخاست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; زحمت لشكر سرما ز سر ما برخاست</font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 24px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><strong style="line-height: 15px; ">سعدی</strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; line-height: 24px; ">&nbsp;</p></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">&nbsp;ز كوی&nbsp; یار&nbsp; می‌آید &nbsp; نسیم &nbsp; باد&nbsp; نوروزی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی</font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<b>حافظ</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51); -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><font class="Apple-style-span" size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><p style="font-weight: normal; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; line-height: 24px; ">دم عیسی است پنداری نسیم بادنوروزی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كه خاك مرده باز آید در او روحی و ریحانی</p><p style="text-align: center; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; "></p><div dir="rtl" align="left" style="display: inline !important; "><font><span class="Apple-style-span" style="line-height: 24px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><strong style="line-height: 15px; ">سعدی</strong></font></div><p></p><p style="text-align: center; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; "></p><div dir="rtl" align="left" style="display: inline !important; "><font><strong style="line-height: 15px; "><br></strong></font></div><p></p><p style="text-align: right;margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 15px;">فرا رسیدن بهار زیبای طبیعت و آغاز سال 1392 خورشیدی را به همه دوستان و همکاران عزیز شاد باش می گویم و از درگاه ایزد توانا آرزوی سالی پر خیر و برکت و همراه با شادکامی و موفقیت را برایتان آرزومندم.</span></p><p style="text-align: right;margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 15px;"><br></span></p><p style="text-align: right;margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 15px;">شاد و سرسبز باشید و بهاری&nbsp;</span></p></font></span></div> text/html 2013-03-23T16:45:31+01:00 zangekelas.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی دانلود فونت معلی - Moalla Font http://zangekelas.mihanblog.com/post/77 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:11.85pt; margin-bottom:10.0pt;margin-left:14.2pt"><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3"></font></p><p dir="RTL" style="margin-top: 0cm; margin-right: 11.85pt; margin-bottom: 10pt; margin-left: 14.2pt; "><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3"><span lang="FA">به مناسبت میلاد با سعادت امیر المومنین حضرت علی (ع) شما کاربران گرامی شاهد</span><span dir="LTR">&nbsp;<a href="http://p30download.com/fa/graphic/category/font/"><span lang="FA" dir="RTL">فونت</span></a>&nbsp;</span><span lang="FA">فارسی معلی با فرمت</span><span dir="LTR"> TTF </span><span lang="FA">هستید. طراحان و گرافیست های خلاق می توانند از این فونت فارسی در طراحی هنری و مذهبی استفاده کنند</span><span dir="LTR">.</span></font></p><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3"> <p dir="RTL" style="margin-top: 0cm; margin-right: 11.85pt; margin-bottom: 10pt; margin-left: 14.2pt; "><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin-top: 0cm; margin-right: 11.85pt; margin-bottom: 10pt; margin-left: 14.2pt; "><b><span lang="FA">مشخصات</span></b><span dir="LTR"><br> </span><b><span lang="FA">حجم فایل:</span></b><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 115%; color: rgb(110, 104, 49); "> </span><span dir="LTR">0.082 </span><span lang="FA">مگابایت</span><span dir="LTR">&nbsp;<br> </span><b><span lang="FA">تاریخ انتشار:</span></b><span dir="LTR"><span style="">&nbsp;&nbsp; </span><b>&nbsp;23:00 - 91/3/15&nbsp;</b></span><b> <span lang="FA"></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin-left: 14.2pt; "><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin-top: 0cm; margin-right: 11.85pt; margin-bottom: 10pt; margin-left: 14.2pt; "><b><span lang="FA">لینک های دانلود</span></b><b><span dir="LTR"></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin-top: 0cm; margin-right: 11.85pt; margin-bottom: 10pt; margin-left: 14.2pt; "><a href="http://s3.p30download.com/users/303/graphic/font/persian/Moalla.ttf-png_p30download.com.zip" target="_blank" title="">دانلود با لینک مستقیم</a></p> <p dir="RTL" style="margin-top: 0cm; margin-right: 11.85pt; margin-bottom: 10pt; margin-left: 14.2pt; "><span lang="FA">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin-top: 0cm; margin-right: 11.85pt; margin-bottom: 10pt; margin-left: 14.2pt; "><b><span lang="FA">رمز فایل</span></b><b><span dir="LTR"></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin-top: 0cm; margin-right: 11.85pt; margin-bottom: 10pt; margin-left: 14.2pt; "><span dir="LTR">&nbsp;<b>www.p30download.com</b></span></p></font><p></p> text/html 2013-03-02T06:59:15+01:00 zangekelas.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی لبخند پیرمرد http://zangekelas.mihanblog.com/post/108 <div><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="4"><div><font class="Apple-style-span" size="4" face="georgia, 'times new roman', times, serif">پیرمردی با لبخند باز کناردیوار کوچه نشسته بود انگار من نیامده به من لبخند زده بود. کوچه ما سرازیری تندی دارد و پیرمردی هر روز در ابتدای کوچه، در انتهای سرازیری می نشیند.</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="4" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="4" face="georgia, 'times new roman', times, serif">با خود می گویم امروز از او می پرسم به چه می خندی؟</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="4" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="4" face="georgia, 'times new roman', times, serif">باز تند ازکوچه پایین آمدم اما انگار او رفته بود انگار سراشیبی را تمام کرده بود و باز انگاری لبخندی برای من جا گذاشته بود.</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="4" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="4" face="georgia, 'times new roman', times, serif">***</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="4" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="4" face="georgia, 'times new roman', times, serif">کوچه ما هنوز سراشیبی تندی دارد اما من دیگر نمی توانم تند پایین بیایم، گاهی که نفسم می گیرد می نشینم و به بچه های که تند و تند پایین می آیند می خندم. دیروز پسربچه ای از من پرسید بابابزرگ چرا می خندی؟</font></div></font></div> text/html 2012-12-30T06:39:52+01:00 zangekelas.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی درس آزاد کلاس ششم دبستان http://zangekelas.mihanblog.com/post/107 <div style="text-align: justify;"><b><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>با سلام خدمت بازدیدکنندگان و همکاران عزیز عذر من و به خاطر اینکه دیر به دیر به روز می شم بپذیرید . درس آزاد(درس هشتم) مربوط به فصل آداب زندگی که به انتخاب دانش آموزان اسم درس رو «امانت داری» &nbsp;گذاشتیم و با کمک هم درس و فعالیت های کتاب نوشتاری رو طراحی کردیم. برای دانلود این درس روی لینک زیر کلیک کنید.</font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://korosh2289.persiangig.com/saremi%20naeini%20darse%20azad.pdf" target="_blank" title="درس آزاد">دانلود درس آزاد کلاس ششم دبستان</a></div><div style="text-align: justify;"><b><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font size="4" face="georgia, times new roman, times, serif">خوشحال می شم نظراتتون رو برام بنویسید.</font></b></div> text/html 2012-12-13T06:54:35+01:00 zangekelas.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی پلاستیک http://zangekelas.mihanblog.com/post/106 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://miladsaremi.persiangig.com/image/securedownload.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: right; "><br></div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; "><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif">آیا تا بحال کنجکاو شده اید این اعداد و ارقامی که ته ظرف های پلاستیکی حک شده چه هستند؟ اگر دقت کرده باشید وسط آرم بازیافت معمولا حروف یا اعداد و گاهی هر دو نوشته شده. اگر هم ندیده اید نگران نباشید، متاسفانه هر لحظه ای که اراده کنید دور و برتان آنقدر ظرف پلاستیکی زیاد است که کافی است دستتان را دراز کنید تا یکیشان را بردارید. اما داستان این اعداد: پلاستیک ها با توجه به نوعشان به 7 گروه تقسیم بندی می شوند. با این شناخت پلاستیک های قابل بازیافت، خطرناک ، کم خطر و ... قابل شناسایی خواهند بود. &nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif">شماره 1: PETE یا PET که همان بطری های آب معدنی است که نسبتا بی خطرند اما بدلیل متخلخل بودن آن امکان نفوذ باکتری ها به درون بطری وجود دارد پس متاسفم که بگویم بهتر است آنها را استفاده مجدد نکنید.به زباله های خشک بسپاریدشان</font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif">شماره2: HDPE یا پلی اتیلن متراکم. پلاستیک بی خطری است. کدر رنگ است . ظروف مایع ظرفشویی و سایر مواد شستشو از این قبیل پلاستیک ها هستند و برای بازیافت ظروف مناسبی هستند. &nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif">شماره3: PVC که معمولا لوله ها از این جنس اند و همچنین مواد اولیه پلاستیک هایی که روی ظروف غذا می کشند و بطری های روغن مایع. این گونه از پلاستیک به هیچ وجه نباید نزدیک حرارت در هنگام پخت غذا شوند چراکه گرما باعث آزاد شدن مواد شیمیایی درون PVC شده و به درون مواد غذایی در حال پخت نفوذ می کند که باعث اختلالات هورمونی می شوند پس تا جایی که می توانید از استفاده ی ظروف با این جنس خودداری کنید . هرگز مواد را با پلاستیک رویش در مایکروویو نگذارید . راستی این PVC &nbsp;ها بد قلقند و به راحتی بازیافت نمی شوند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif">شماره 4: LDPE یا پلی اتیلن با تراکم کم. همان کیسه های نایلونی خرید . این کیسه ها بی خطرند اما متاسفانه و متاسفانه معمولا غیر قابل بازیافت.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif">شماره 5: PP یا پلی پروپیلن . ظرف ماست و ظروف مشابه که دهانه گشادی دارند. همچنین نی نوشیدنی ها . بی خطرند و به راحتی بازیافت می شوند. &nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif">شماره 6:PS یا پلی استیرن ها. همان ظروف یکبار مصرف . در این ظروف مواد سمی بالقوه وجود دارد بویژه هنگام گرم شدن . تا جایی که می شود از این ظروف استفاده نکنید. بیشتر مواقع غیر قابل بازیافتند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif">شماره 7: همان گزینه معروف سایر موارد. از کیس کامپیوتر و iPod گرفته تا ظروف غذا. استفاده از این جنس پلاستیک بویژه برای غذا همیشه آخرین گزینه تان باشد و این شماره 7 هم معمولا غیر قابل بازیافت است. &nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif">&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" size="3" face="georgia, 'times new roman', times, serif">نمی دانم توجه کردید یا نه اما بدترین ها همان کیسه نایلونی خرید و ظروف یکبارمصرف بودند که هم سمی اند و هم بازیافتشان سخت است. اما این بدترین ها بدبختانه در شمار بیشترین ها هم هستند.</font></div></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center; "></div></div> text/html 2012-11-26T06:38:53+01:00 zangekelas.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی پیله و پرواز http://zangekelas.mihanblog.com/post/105 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><span style="color: rgb(3, 61, 33);">A small crack appeared On a cocoon.<br> </span><span dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51);" lang="FA">روزی سوراخ كوچكی در یك پیله ظاهر شد.</span><span style="color: rgb(3, 61, 33);"></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><span style="color: rgb(3, 61, 33);">------------ --------- -<br> <br> A man sat for hours and watched<br> Carefully the struggle of the butterfly<br> To get out of that small crack of cacoon.<br> </span><span dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51);" lang="FA">شخصی نشست و ساعت ها تقلای پروانه برای بیرون آمدن از سوراخ كوچك پیله را تماشا كرد.</span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span> <br> ------------ --------- -<br> <br> </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Then the butterfly stopped striving</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> .<br> </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">It seemed that shewas exhausted and couidnot go on trying</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.<br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">آن گاه تقلای پروانه متوقف شد و به نظر می رسیدكه خسته شده،و دیگر نمی تواند به تلاشش ادامه دهد.</span></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">------------ --------- -<br> <br> </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">The man decided to helpthe poor creature</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.<br> </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">He widened the crack by scissors</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.<br> </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">The butterfly cameout of cocoon easily, but her body wasTiny and her wings werewrinkled</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);"></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><span dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51);" lang="FA">آن شخص مصمم شد به پروانه كمك كند و با برش قیچی سوراخ پیله را گشاد كرد. پروانه به راحتی از پیله خارج شد،اما جثه اش ضعیف و بال هایش چروكیده بودند.</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br> ------------ --------- -<br> <br> </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">The man continued watching the butterfly</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.<br> </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">He expected tosee her wings become her body</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.<br> </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">But it did nothappen</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">!<br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">آن شخص به تماشای پروانه ادامه داد او انتظار داشت پر پروانه گسترده و مستحكم شود و از جثه ی او محافظت كند اما چنین</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA"><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>نشد.</span></span><br> ------------ --------- -<br> <br> </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">As amatter of fact,the butterfly to crawl onThe ground for the rest of herlife</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">,<br> </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">For she could never fly</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.<br> <span dir="RTL" lang="FA">در واقع پروانه ناچار شد همه ی عمر را روی زمین بخزدو هر گز نتوانست با بال هایش پرواز كند.</span><br> ------------ --------- -<br> <br> </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">The kind man did not realize that God had arranged thelimitation of cocoon</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.<br> </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">And also the struggle for butterfly to get out ofit</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">,<br> </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">so that a certain fluid could be discharged from herbody to enableher to fly afterward</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.<br> <span dir="RTL" lang="FA">آن شخص مهربان نفهمید كه محدودیت پیله و تقلا برای خارج شدن از سوراخ ریزآن را خدا برای پروانه قرار داده بود،تا به آن وسیله مایعی از بدنش ترشح شو دو پس از خروج از پیله به او امكان پرواز دهد.</span></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">------------ --------- -<br> <br> </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Sometimes struggling isthe only thing we need to do</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> .<br> <span dir="RTL" lang="FA">گاهی اوقات در زندگی فقط به تقلا نیاز داریم.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><br> ------------ --------- -<br> <br> </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">IfGod had provided us with n easy life to live without any difficulties</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">,<br> </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Thenwe become strong,and could not fly</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.<br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">اگر خداوند مقرر می كرد بدون هیچ مشكلی زندگی كنیم،فلج می شدیم ،به اندازه ی كافی قوی نمی شدیم و هرگز نمی توانستیم پرواز كنیم.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><br> ------------ --------- -<br> <br> </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">I asked for strength,andHe provided mewith enough difficultiesTo become strong</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.<br> </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">I asked forknowledge and He provided me</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);"></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><span dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51);" lang="FA">من نیرو خواستم و خداوند مشكلاتی سر راهم قرار داد، تا قوی شوم </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br> <span dir="RTL" lang="FA">من دانش خواستم و خداوند مسایلی برای حل كردن به من <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>داد.</span><br> ------------ --------- -</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);"></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Iasked for prosperity and promotion</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">,<br> </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">and He provided me with abilitytothink and hands to work</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.<br> </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">I asked for bravery ,nd He providedMe withabstacles to overcome</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.<br> <span dir="RTL" lang="FA">من سعادت و ترقی خواستم و خداوند به من قدرت تفكر و زور بازو داد تا كار كنم من شهامت خواستم و خداوند موانعی سر راهم قرار داد،تا آنها را از میان بردارم.</span><br> ------------ --------- -<br> <br> </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">I asked for motivation,and He showed me eople who needed help</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.<br> </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Iasked for love and He provided me with opportunityTo give love toothers</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.<br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">من انگیزه خواستم و خداوند كسانی را به من نشان داد كه نیازمند كمك بودند. من محبت خواستم و خداوند به من فرصت داد تا&nbsp; </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="FA"><span dir="RTL"></span></span></span></font><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="RTL" lang="FA"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="RTL" lang="FA">به</span></span></font> دیگران محبت كنم</span></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">------------ --------- -<br> <br> </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">I did not get what I wanted</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">…..<br> </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">ButI was provided withwhat I needed</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.<br> <br> «.<span dir="RTL" lang="FA">من به آنچه خواستم نرسیدم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<span dir="RTL" lang="FA">اما آنچه به آن نیاز داشتم ،به من داده شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>»<br> ------------ --------- -<br> <br> </span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Donot worry,fightWith difficulties and be sureThat you canprevail over them</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.<br> <span dir="RTL" lang="FA">نترس با مشكلات مبارزه كنو بدان كه می توانی بر آنها غلبه كنی<font size="4">.</font></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span></font></p><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><span dir="RTL" style="color: green;" lang="FA"></span><span style="font-weight: normal;"></span></font> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2012-10-16T14:07:59+01:00 zangekelas.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی تاریخچه اختراع کاغذ http://zangekelas.mihanblog.com/post/90 <blockquote class="webkit-indent-blockquote" style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"></blockquote><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium; ">&nbsp; &nbsp; در تمدن های قدیمی مانند مصر و چین و بین النهرین برای نوشتن، روش های مختلفی به كار می بردند. مصریان ورقه هایی به نام پاپیروس ساختند و در نوشتن خط هیروگلیف از آن استفاده می‌كردند.</span><br><blockquote class="webkit-indent-blockquote" style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"></blockquote><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium; ">مردم بین النهرین با خط میخی روی خشت ها می نوشتند و عده ای هم مطالب خود را بر روی پوست ها نقش می نمودند( مانند ایرانی ها). در چین ابتدا روی چوب حكاكی می كردند، ولی بعد با قلم مو روی پارچه ابریشمی نقش و نگار كشیده یا خط می نوشتند. تا این كه در سال 105 میلادی تسابی یون چینی موفق به اختراع نوعی كاغذ گردید. طرز كارش بدین نحو بود كه نخست مقداری قطعات ریز پارچه های ابریشمی را می خیساند و بعد آن را صاف می كرد و بر روی صفحه ای پهن می نمود، پس از خشك شدن آن را برای نوشتن مورد استفاده قرار می دادند. بعد هم به جای ابریشم از خیزران و چوب درخت توت كاغذ می ساختند و الیاف آن دیگر دیده نمی شد، زیرا الیاف چوب را نرم می كند. ناگفته نماند كه نمد سازی در شرق اختراع شد و شاید صنعت نمد مالی فكر مخترع كاغذ را به سوی این اختراع كشانده است.</span><br><blockquote class="webkit-indent-blockquote" style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"></blockquote><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium; ">به هر حال رمز كاغذ سازی مدت ها در چین مخفی مانده بود و كسی جز صنعتگران از آن خبر نداشتند تا این كه در سال 751 میلادی عده ای از كارگران كاغذ سازی اسیر شده و به سمرقند برده شدند. آن ها در سمرقند از كتان و شاهدانه كاغذ ساختند پس از چندی رمز كاغذ سازی به بغداد و دمشق برده شد و در این دو شهر كارخانه كاغذ سازی تأسیس شد.</span><br><blockquote class="webkit-indent-blockquote" style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"></blockquote><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium; ">در سال 1190- م كاغذ سازی در فرانسه و سایر نقاط اروپا رواج یافت. اروپاییان در ساختن و تكامل صنعت كاغذ سازی كوشش فراوان كردند. از پارچه های كهنه و پنبه ای و كتان كاغذ ساختن و در تكامل این صنعت كوشش فراوان كردند. آن ها از پارچه های كهنه و پنبه ای و كتان كاغذ می ساختند چون با پر غاز می نوشتند كاغذشان سفت تر بود و با نوعی ژلاتین پارچه های كهنه را می آغشتند.</span><br><blockquote class="webkit-indent-blockquote" style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"></blockquote><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium; ">گفتیم كه در اروپا ماده اولیه كاغذ، پارچه های كهنه بودند لذا اگر مد پرستی و استفاده از لباس های بسیار در اروپا معمول نشده بود، شاید پیشرفت صنعت كاغذ سازی متوقف می شد و طبعاً به دنبال ان چاپ هم ركود پیدا می كرد. اما كم كم متوجه شدند كه با مصرف روز افزون كاغذ تنها پارچه های كهنه نمی توانستند نیاز آن ها را تأمین كنند. لذا برای نخستین بار در سال 1800 میلادی در اروپا به فكر خمیر كردن چوب و ساختن كاغذ از آن افتادند.</span><br><div><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3"><div><div>در سال 1840 شخصی به نام فردریك كلر وسیله ای برای خرد كردن چوب ساخت و در همان سال یك نفر شیمی دان امریكایی با برخی مواد شیمیایی چوب را خمیر كرد، به صورتی كه لطمه به سلولزهای آن كه برای ساختن كاغذ لازم بود نخورد. در اثر این دو اكتشاف هم صنعت كاغذ سازی توسعه پیدا كرد و هم صنعت چاپ. و بالاخره در سال 1844 م داهل آلمانی ساختن كاغذ را از خمیر چوب اختراع كرد كه امروزه رایج ترین طریقه ی تهیه كاغذ می باشد كه در كارخانجات بزرگ كشورهای جهان انجام می گیرد.</div></div></font></div> text/html 2012-10-04T06:41:41+01:00 zangekelas.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی دانلود روش تدریس فارسی دوم ابتدایی 91 http://zangekelas.mihanblog.com/post/104 <font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" style="font-size: medium; ">برای دانلود روش تدریس فارسی دوم دبستان&nbsp;</font><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" style="font-size: medium; "><a href="http://ad200ham.persiangig.com/document/rahnemaye%20tadris%20farsi%202.pdf" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif">اینجا</font><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif"> کلیک کنید</font></a>.</font> text/html 2012-10-03T18:59:45+01:00 zangekelas.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی دانلود داستان های درس تفکر و پژوهش http://zangekelas.mihanblog.com/post/103 <div style="text-align: center;">برای دانلود داستان ها روی لینک زیر کلیک کنید.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s1.picofile.com/file/7516908602/Dastan_tafakkor6.zip.html" target="_blank" title="">دانلود داستان</a></div> text/html 2012-10-01T18:34:47+01:00 zangekelas.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی روش تدریس درس به درس ریاضی دوم دبستان http://zangekelas.mihanblog.com/post/102 <a href="http://trainbit.com/files/7756799884/F1ampF2.pdf" target="_blank" title="">دانلود روش تدریس فصل اول و دوم</a> text/html 2012-09-26T21:32:10+01:00 zangekelas.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی یار دبستانی من http://zangekelas.mihanblog.com/post/100 <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(85, 85, 85); line-height: 21px; "><font class="Apple-style-span" face="'times new roman', times, serif" size="4"><p class=" " dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 27pt; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: normal; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; "></p><div style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); ">یار دبستانی من ، با من و همراه منی</span></div><span lang="AR-SA"><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); ">چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); "><br></span></div><font class="Apple-style-span" color="#333333"><div style="text-align: center;">حک شده اسم من و تو، رو تن این تخته سیاه</div><div style="text-align: center;">ترکه ی بیداد و ستم ، مونده هنوز رو تن ما</div><div style="text-align: center;"><br></div></font></span><p></p><p class=" " dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 27pt; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: normal; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; "></p><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); ">دشت بی فرهنگی ما هرزه تموم علفاش</span></div><span lang="AR-SA"><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); ">خوب اگه خوب ؛ بد اگه بد ، مرده دلای آدماش</span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); "><br></span></div><font class="Apple-style-span" color="#333333"><div style="text-align: center;">دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه</div><div style="text-align: center;">کی میتونه جز من و تو درد مارو چاره کنه ؟</div><div style="text-align: center;"><br></div></font></span><p></p><p class=" " dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 27pt; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: normal; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; "></p><div style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); ">یار دبستانی من ، با من و همراه منی</span></div><span lang="AR-SA"><div style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); ">چوب الف بر سر ما ، بغض من و آه منی</span></div><div style="text-align: center; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); "><br></span></div><font class="Apple-style-span" color="#333333"><div style="text-align: center; ">حک شده اسم من و تو ، رو تن این تخته سیاه</div><div style="text-align: center; ">ترکه بیداد و ستم ، مونده هنوز رو تن ما</div></font></span><p></p></font></span> text/html 2012-09-21T06:04:00+01:00 zangekelas.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی بازآمد بوی ماه مهر ماه مدرسه http://zangekelas.mihanblog.com/post/99 <div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="4">بوی مهر، بوی مهربانی، بوی لبخند، بوی درس و مدرسه و شوق کودکانه در پیاده روها، بوی نمره های بیست، بوی دفتر حساب و مشق های ناتمام، بوی دوستی و محبت...&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="4">پاییز با خود شور می آورد و قاصدکها خبر بازگشایی مدارس می دهند، درختان آماده می شوند تا با شوق، برگهای رنگارنگشان را چون کاغذهای رنگی بر سر کودکانی که مشتاقانه به مدرسه می روند بریزند و سارها بر شاخه های انبوه درختان صف کشیده اند، تا آوازهای گرمشان را بدرقه کنند. نسیم، نفس های معطرش را هر صبح بر گونه های سرخابی کودکانه شان می دمد تا خواب را در سایه های کوتاه دیوار جا بگذارند و مشتاقانه تا حیاط منتظر مدرسه بدوند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="4">دیوارهای آجرنمای مدرسه را سراسر شور و شوق پر کرده است. کلاسها با آغوش باز در آستانه درها ایستاده اند تا میهمانان خود را در آغوش بکشند. واژه ها بر تخته های سیاه جان می گیرند و پروانه می شوند تا در نفس های هیجان زده کودکان پرواز کنند و فضای لرزان کلاس را گرم نمایند. چه شور و حالی دارد این روزهای آغاز مدرسه، روزهایی سراسر دلهره، شوق و اضطراب، روزهای مهر و مدرسه، روزهایی که خیابانها سرخوش هیجان لبریز صداهای کودکانه جاری در پیاده روهایند. روزهایی که عشق هر سحر، عاشقانه از پشت پنجره کلاس ها سرک می کشد تا با بالا آمدن آفتاب، تنشان را در نفس های معطر کودکان شست وشو دهند. روزهایی که آفتاب به شوق مدرسه رفتن هر صبح زودتر از آواز خروس ها بیدار می شود. روزهایی که ماه، بالای سر دفترهای مشق به خواب می رود.</font></div> text/html 2012-09-08T15:31:30+01:00 zangekelas.mihanblog.com میلاد صارمی نایینی راهنمای تدریس درس به درس ریاضی پایه ششم برای معلمان http://zangekelas.mihanblog.com/post/98 <font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">برای دانلود راهنمای درس به درس معلم روی لینک های زیر کلیک کنید.</font><span class="Apple-style-span" style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium; ">فایل ها به صورت pdf می باشند.</span><div><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">فصل اول:</font></div><div><a href="http://trainbit.com/files/6998949884/dars1F1.pdf" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">درس1</font></a></div><div><a href="http://trainbit.com/files/8998949884/dars2F1.pdf" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">درس2</font></a></div><div><a href="http://trainbit.com/files/5998949884/problem_solving_F1.pdf" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">راهبرد حل مساله</font></a></div><div><a href="http://trainbit.com/files/0998949884/dars3F1.pdf" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">درس3</font></a></div><div><a href="http://trainbit.com/files/8498949884/dars4F1.pdf" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">درس4</font></a></div><div><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">فصل دوم:</font></div><div><div><a href="http://trainbit.com/files/6498949884/dars1F2.pdf" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">درس1</font></a></div><div><a href="http://trainbit.com/files/9498949884/dars2F2.pdf" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">درس2</font></a></div><div><a href="http://trainbit.com/files/8398949884/problem_solving_F2.pdf" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">راهبرد حل مساله</font></a></div><div><a href="http://trainbit.com/files/4498949884/dars3F2.pdf" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">درس3</font></a></div><div><a href="http://trainbit.com/files/3498949884/dars4F2.pdf" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">درس4</font></a></div></div><div><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">فصل سوم:</font></div><div><div><a href="http://trainbit.com/files/1498949884/dars1F3.pdf" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">درس1</font></a></div><div><a href="http://trainbit.com/files/2498949884/dars2F3.pdf" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">درس2</font></a></div><div><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3"><br></font></div></div><div><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">فصل چهارم:</font></div><div><div><a href="http://trainbit.com/files/5498949884/dars1F4.pdf" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">درس1</font></a></div><div><a href="http://trainbit.com/files/7398949884/dars2F4.pdf" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">درس2</font></a></div><div><a href="http://trainbit.com/files/5938949884/problem_solving_F4.pdf" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">راهبرد حل مساله</font></a></div><div><a href="http://trainbit.com/files/8438949884/dars3F4.pdf" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">درس3</font></a></div><div><a href="http://trainbit.com/files/9324949884/dars4F4.pdf" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">درس4</font></a></div></div><div><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">فصل پنجم:</font></div><div><a href="http://trainbit.com/files/1995349884/F5.pdf" target="_blank" title=""><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">کل فصل</font></a></div><div><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">ما بقی فصل ها پس از آماده شدن بر روی سایت قرار خواهند گرفت.</font></div><div><font class="Apple-style-span" face="georgia, 'times new roman', times, serif" size="3">موفق و پیروز باشید.</font></div>